Käyttöehdot ja tietosuoja

Käyttämällä Kuvatilaus.fi -palvelua hyväksyt seuraavat käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Tietosuojaseloste

Ilmoittautuessasi kuvauksiin ja tilatessasi kuvia Kuvatilaus.fi -palvelusta, tallennamme syöttämiäsi tietoja palvelun tietokantaan. Tältä sivulta voit lukea mitä tietoja tallennamme, miten niitä käsitellään ja miten varmistamme, ettei antamiasi tietoja käytetä vääriin tarkoituksiin.


Rekisterinpitäjä

Grand Avocado Oy
Y-tunnus: FI23228681
Lukkarlantie 10
21280 Raisio, Finland

Rekisterin nimi

Kuvatilaus.fi -palvelun asiakasrekisteri

Evästeet

Palvelu käyttää evästeitä (eng. "cookies") voidakseen esittää käyttäjäkohtaista sisältöä. Eväste on käyttäjäkohtainen tekstimuotoinen tunniste, jonka käyttäjän selain tallentaa palvelun käytön yhteydessä tietoihinsa. Selain välittää jokaisen pyynnön mukana evästeen palvelimelle, ja evästeen perusteella palvelin tunnistaa, kuka käyttäjä on kyseessä. Siten palvelin osaa lähettää oikeaa sisältöä (esim. juuri tietyt valokuvat tai tietyn ostoskorin sisällön) takaisin selaimelle näytettäväksi. Tämän vuoksi evästeet ovat olennainen ja erottamaton osa palvelun teknistä toiminnallisuutta, eikä käyttäjäkohtaista sisältöä esittävää palvelua olisi käytännössä mahdollista tietoturvallisesti toteuttaa ilman evästeitä. Sen vuoksi evästeiden käytön hyväksyminen on pakollista palvelun käyttämiseksi. Palvelu käyttää HttpOnly -tyyppisiä evästeitä käyttäjäsession identifioimiseksi, jolloin käyttäjän tunnistava eväste ei ole kolmansien osapuolten tai selainliitännäisten luettavissa eikä muokattavissa, kunhan käyttäjä käyttää tietoturvallista selainta joka tukee HttpOnly -tyyppisiä evästeitä. Kaikki uusimmat Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer ja Opera -selaimet tukevat HttpOnly -evästeitä.

Palvelun hyödyntämät kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut

Palvelu hyödyntää seuraavia kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita jotka keräävät anonymisoitua ja/tai pseudonymisoitua tietoa palvelun käytöstä analytiikkaa ja virheraportointia varten:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelu käyttää palveluun rekisteröityjä tietoja palvelusta tilattavissa olevista kuvista tiedottamiseksi, tehtyjen kuvatilausten valmistamiseksi ja toimittamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi.

Mikäli asiakas on erikseen sallinut markkinointiviestit, tietoja käytetään lisäksi esim. kausiluonteisista alennuskampanjoista tiedottamiseen ja yleisimpiin juhlasesonkeihin (esim. joulukortit) liittyvistä tilaus- ja toimitusajoista tiedottamiseen.

Jokaisen viestin mukana on linkki, josta asiakas voi koska tahansa estää sekä tiedote- että markkinointiviestien lähettämisen.

Palvelu ja sen hyödyntämät kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut keräävät lisäksi anonymisoitua ja/tai pseudonymisoitua tietoa palvelun käytöstä ja palvelun käyttöön käytettävien päätelaitteiden teknisistä ominaisuuksista palvelun kehitystä ja virhetilanteiden selvittämistä varten.

Asiakas- ja tilaustiedoista muodostetaan anonymisoitua profilointidataa tuotevalikoiman ja tuotehinnoittelun kehittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Palveluun rekisteröidään valokuvaajan ottamat valokuvat, kuvattavien henkilöiden ja/tai näiden huoltajien nimet ja yhteystiedot, kuvaukseen liittyvät kuvaustoiveet (esim. kaveri- tai sisaruskuvatoiveet) ja näihin liittyvät nimet ja lisätiedot, sekä toimitusosoitteet jonne kuvat toimitetaan. Lisäksi tallennetaan mahdolliset ajanvaraustiedot sekä mahdollisiin varausmaksuihin liittyvät asiakastiedot.

Kuvaustapahtuman tiedoissa voidaan lisäksi kysyä kuvaukseen tai kuviin liittyviä oheistietoja, jotka tallennetaan kuvaustapahtuman tietoihin, kuten esim:

 • Ryhmän tai joukkueen nimi
 • Lempinimi
 • Pelaajanumero

Mikäli käyttäjä luo käyttäjätunnuksen palveluun, liitetään käyttäjätunnukseen seuraavat tiedot:

 • sähköpostiosoite
 • etu- ja sukunimi
 • salasanan tiiviste
 • valittu kieli
 • saako osoitteeseen lähettää tiedoteviestejä
 • saako osoitteeseen lähettää markkinointiviestejä
 • sähköpostiosoitteen varmistuslinkki
 • milloin käyttäjätunnus on rekisteröity
 • milloin käyttäjätunnuksella on viimeksi kirjauduttu sisään
 • milloin käyttäjätunnukseen liitetty sähköpostiosoite on vahvistettu

Käyttäjän tilatessa kuvia tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Linkki käyttäjätunnukseen mikäli tilaus on tehty sisäänkirjautuneena
 • Tilausaika
 • Tilattujen tuotteiden hinnat
 • Mahdolliset alennukset
 • Valittu maksutapa ja maksuvälitysoperaattorin vaatimat yhteystiedot:
  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
 • Valittu toimitustapa (tai toimitustavat) ja siihen liittyvät tiedot
 • Tilatut kuvatiedostot, kuvatuotteet ja niiden määrät
 • Tilattuihin kuviin tehdyt rajaukset ja muokkaukset
 • Tilaukseen liittyvät muut asiakkaan syöttämät tiedot
 • Linkki tilauksessa mahdollisesti käytettyyn alennuskampanjaan
 • Tilaukseen mahdollisesti johtanut markkinointikanava (esim. kampanjaviestin tunniste tms.)
 • Mahdolliset muut tilauksen maksun, käsittelyn, valmistuksen ja toimituksen vaatimat tiedot

Palvelu ja sen hyödyntämät kolmannen osapuolen palvelut tallentavat anonymisoituja ja pseudonymisoituja tietoja käyttäjien toimista palvelussa palvelun käytön seuraamiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi. Rekisteröitäviin tietoihin kuuluvat esim. käyttäjien vierailuajat palvelussa, käyttäjien klikkaamat linkit ja painikkeet sivuilla ja käyttäjien palvelussa viettämä aika sekä teknisiä tietoja palvelun käytössä käytetystä päätelaitteesta ja tietoliikenneyhteydestä kuten esim. näytön resoluutio, käytetyn verkkoyhteyden nopeus, päätelaitetunniste (ns. user agent string), käytetyt liitännäiset (esim. flash player) ja käytössä olevat selaimen ominaisuudet kuten evästeet ja javascript.

Palvelu tai sen hyödyntämät kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut voivat tallentaa yhden tai useampia evästeitä käyttäjän tietokoneelle sekä siirtää tietoja ko. palveluntarjoajan palvelimille ja tietovarastoihin.

Lisäksi palvelu tallentaa tietoja käyttäjän tekemistä valinnoista kuten esim. valittu kieli ja tieto siitä, että asiakas on hyväksynyt evästeiden käytön.

Säännönmukaiset tietolähteet

Palveluun tallennettavat tiedot ovat peräisin seuraavista lähteistä:

 • Henkilön itsensä tai tämän huoltajan ilmoittamat tiedot
 • Valokuvaajan syöttämät tiedot
 • Jäsenluettelot (esim. urheiluseuran toimittama joukkuelista)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tallennettuihin tietoihin on pääsy seuraavilla toimijoilla jotka toimivat tämän henkilörekisterin valtuutettuina henkilötietojen käsittelijöinä:

 • Kuvatilaus.fi -palvelua tuottavan Grand Avocado Oy:n henkilökunta
 • Kuvauksen järjestävä valokuvaaja tai valokuvausyritys
 • Valokuvaajan mahdollisesti käyttämä ulkopuolinen kuvanvalmistamo

Tallennettuja tietoja luovutetaan rajoitetusti seuraaville tahoille:

 • Tilauksen maksuun liittyvät tiedot välitetään verkkomaksuoperaattori ja valittua maksutapaa hallinnoivalle toimijalle (esim. Paytrail, Checkout Finland, PayPal, Stripe, pankit ja luottokorttiyhtiöt)
 • Tilauksen toimitukseen liittyvät tiedot välitetään tilauksen toimituksesta vastaavalla toimijalle (esim. Posti, DB Schenker)

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään palvelussa kunnes asiakas pyytää tietojen poistamista jotta asiakkailla on mahdollisuus tilata vanhoja valokuvia vielä vuosienkin kuluttua.

Tietojen tallennuspaikka

Palvelun tallentamat tiedot tallennetaan pääasiassa palvelun käyttämään tietokantaan joka sijaitsee Amazon AWS-palvelussa Irlannissa.

Palvelu tallentaa käyttäjän päätelaitteelle yhden tai useamman evästeen jonka avulla palvelu yksilöi käyttäjän ja hakee evästeiden perusteella halutut tiedot tietokannasta.

Osa palvelun tallentamista tiedoista tallennetaan suoraan evästeisiin kuten esim. tieto evästeiden hyväksymisestä tai valittu palvelukieli.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelun hyödyntämät kolmannen osapuolen palvelut saattavat siirtää anonymisoitua/pseudonymisoitua tietoa EU-alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto

  Palvelun tuottamasta manuaalisesta aineistosta vastaa valokuvaustapahtuman järjestävä valokuvausyritys tai valokuvaaja.

 • ATK:lla käsiteltävät tiedot

  Palvelun tiedot on suojattu alan nykyaikaisten parhaiden käytäntöjen mukaisin tavoin.

  Palvelu ei tallenna rekisteröityjä salasanoja selväkielisessä muodossa. Salasanojen tiivisteet lasketaan IETF-työryhmän suosituksen mukaisesti PBKDF2-menetelmällä.

  Kaikki palvelun tietovarastot on suojattu vähintään 16-bittisillä satunnaisgeneroiduilla salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojalain nojalla sinulla on oikeus

 • Saada kaikki sinusta tallennetut tiedot palvelusta, joihin sinulla on oikeus
 • Saada palveluun tallennettuja tietojasi oikaistuksi
 • Saada kaikki tietosi poistetuksi palvelusta
 • Siirtää tietosi toiseen palveluun
 • Tehdä valitus tietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Jos haluat saada listan palveluun sinusta tallennetuista tiedoista, oikaista palveluun sinusta tallennettuja tietoja, saada tietosi poistetuksi palvelusta tai siirtää tietosi toiseen palveluun, lähetä sähköpostia osoitteeseen dataprotection AT kuvatilaus DOT fi.

Huomaathan, että palveluun tallennetut valokuvat ovat valokuvaajan omaisuutta ja kuuluvat valokuvaajan liikesalaisuuden piiriin, eivätkä ne sisälly tietoyhteenvetoon.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä tästä henkilörekisteristä vastaavaan tietosuojavaltuutettuun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprotection AT kuvatilaus DOT fi.

Käyttöehdot

Käyttämällä Kuvatilaus.fi -palvelua hyväksyt seuraavat ehdot


Kuvien tekijänoikeudet

Palveluun lähetettyjen valokuvien tekijänoikeudet ovat valokuvaajan omaisuutta. Palveluntarjoaja ei omista eikä myy käyttöoikeuksia valokuviin vaan toimii kuvamyynnissä ainoastaan maksun­välit­tä­jä­nä. Kuvien käyttöoikeuksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä suoraan valokuvaajaan. Lähettämällä kuvat verkkopalveluun kuvaaja on myöntänyt palveluntarjoajalle oikeuden esittää kuvia verkkopalvelussaan kuvaajan itsensä määrittelemälle kohderyhmälle.

Tuotteiden vaihto- ja palautusoikeus

Lähtökohtaisesti palvelussa myytävillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta koska tuotteet eivät ole jälleenmyytäviä ts. palautettuja tuotteita ei voida myydä eteenpäin vaikka ne olisivat virheettömässä kunnossa. Myytävillä tuotteilla on 14 vuorokauden vaihto-oikeus valmistusvirheiden varalta. Havaitessaan tällaisen virheen asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tuotteen toimittajalle asiasta.

Kuvien rajaukset ja värisävyt

Näyttö- ja painoteknisistä syistä valmiiden kuvatuotteiden värisävyt saattavat poiketa näytöllä näkyvistä. Palvelussa tehtävä kuvan rajaus on suuntaa antava. Valmiin kuvatuotteen rajaus saattaa poiketa palvelussa tehdystä rajauksesta.

Vastuuvapautuslauseke

Palvelun tuottaja ei lupaa, että sivusto tai mikään sivuston sisältö, palvelu tai ominaisuus on virheetön tai toiminnaltaan keskeytymätön tai että mahdolliset viat tullaan korjaamaan tai että sivuston käyttö johtaa tiettyyn lopputulokseen. Sivusto ja sen sisältö tarjotaan ”sellaisinaan”. Kaikki sivustolla tarjottava tieto voi muuttua ilmoittamatta. Palvelun tuottaja ei voi taata, että sivustolta hakemasi tiedostot ja muu data eivät sisältäisi viruksia tai muita haittaohjelmia tai tuhoisia ominaisuuksia. Palvelun tuottaja sanoutuu irti kaikista suorista tai välillisistä takuista, mukaan lukien kaikki takuut täsmällisyydestä, oikeuksien loukkaamattomuudesta, kaupallisesta käyttökelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Palvelun tuottaja sanoutuu irti kaikista vastuista koskien kaikkien kolmansien osapuolten toimia, tekemättä jättämisiä ja toimintaa sivuston ja/tai palvelun tuottajan palveluiden käyttöösi liittyen tai sen yhteydessä. Olet täysin vastuussa sivuston ja kaikkien linkitettyjen sivustojen käytöstäsi. Mikäli olet tyytymätön tähän sivustoon tai mihinkään sisältöön, palvelun tuottaja ei myönnä mitään korvauksia, vaan ainoa tarjolla oleva korjauskeino asiaan on, että lopetat sivuston tai kyseisen sisällön käytön.

Yllä oleva vastuuvapautus koskee kaikkia vahinkoja, vastuita ja loukkaantumisia, jotka aiheutuvat toiminnan tai tiedonsiirron suorittamatta jättämisestä, virheestä, pois jäämisestä, keskeytyksestä, poistamisesta, viasta tai viiveestä tai tietokoneviruksesta, viestintälinjan toimimattomuudesta, varkaudesta, tuhoutumisesta tai luvattomasta pääsystä, muuntamisesta tai käytöstä, olipa kyse sopimuksen rikkomisesta, rikkomuksesta, laiminlyönnistä tai mistä tahansa muusta perusteesta.

Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden tehdä mitä tahansa seuraavista milloin tahansa asiasta ilmoittamatta: (1) muokata Sivuston tai sen minkä tahansa osan toimintaa tai pääsyä niihin tai keskeyttää tai lopettaa Sivuston tai sen minkä tahansa osan toiminta tai pääsy niihin mistä tahansa syystä; (2) muokata tai muuttaa Sivustoa tai sen mitä tahansa osaa ja kaikkia sovellettavia politiikkoja tai sääntöjä tai ehtoja; ja (3) keskeyttää Sivuston tai sen minkä tahansa osan toiminnan suorittaakseen tavallisia tai poikkeuksellisia ylläpitotoimia, virheiden korjauksia tai muita muutoksia varten.